תמונת מנוי: פסטיבל קולנוע אפריקאי

פסטיבל קולנוע אפריקאי

עונה: 2021
כרטיסי מנוי: 4 - 11

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים