• בתיאטרון ענבל המופעים מתחילים בזמן.
  • אין כניסה למאחרים, במידה אם יתאפשר – הכניסה תתבצע מכניסת המאחרים ובאישור אחראי המופע.

מופעים קרובים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים